A.P. Company d.o.o.

Preduzeće za istraživanje, projektovanje i trgovinu

Reference

Prikazana su merenja izvršena u periodu od 1991. do 2016. od strane preduzeća “A.P. Company” d.o.o. iz Beograda.

Brana HE Meduvršje
Merenje procednih voda u galeriji brane HE Meduvršje   2017.
Brana HE Uvac
Ugradnja sistema za daljinsko osmatranje brane HE Uvac   2016.
Brana Barje
Ugradnja sistema za daljinsko osmatranje brane Barje   2014.
Brana Celije
Inovacije opreme za daljinsko osmatranje brane Celije   2014.
HE Pirot
Merenje sumarnih gubitaka vode iz tunela   2014.
HE Ðerdap I
Monitoring srednje glave prevodnice - zamena mernih traka   2013.
RTB Bor
Monitoring koncentracije SO2   2013.
HE Perućica
Monitoring nivoa i pritisaka u dovodnom tunelu   2013.
HE Višegrad
Sistem za merenje i praćenje procurivanja ispod brane u toku sanacije   2013.
HE Bajina Bašta
Ugradnja koordinometra na lameli XX   2013.
HE Bočac Banjaluka
Oskultacioni sistem dopunskog evakuatora velikih voda   2012.
2014.
HE Zvornik
Automatski oskultacioni sistem brane Zvornik   2011.
HE Ðerdap I
Ispitivanje revitalizovanog agregata A6 - Institut “Nikola Tesla“ - članak   2011.
HE Ðerdap I
Izrada monitoring sistema i ispitivanje naponskog stanja radnih vrata gornje glave prevodnice   2011.
HE Ðerdap II
Inovacija oskultacionog sistema - Institut “J. Černi”   2011.
HE Raven
Makedonija
Ispitivanje leptirastog zatvarača   2010.
HE Perućica
Crna Gora
Kompleksno ispitivanje - Institut “J. Černi”, Mašinski fakultet   2010.
HE Ðerdap II
Ispitivanje vratila horizontalne Kaplanove turbine   2009.
HE Višegrad
Istraživanje gubitaka vode iz akumulacije - Institut “J. Černi”   2009.
HE Ðerdap I
Inovacija oskultacionog sistema brane izvedenog u toku gradnje   2009.
HE Ðerdap I
Automatski monitoring procurnih i drenažnih voda brane - šema sistema   2008.
Brana Prvonek
Vranjska banja
Rekonstrukcija dela sistema za osmatranje opreme za merenje totalnih i pornih pritisaka u telu brane   2008.
HE Ðerdap II
Automatizacija oskultacionog sistema brane
  2008.
HE Ðerdap I
Ispitivanja i monitoring sistem radnih vrata srednje glave prevodnice   2007.
HE Ðerdap I
Ispitivanje i monitoring sistema dvokrilnih radnih vrata donje glave prevodnice   2006.
HE Ðerdap II
Ispitivanje i monitoring radijalnih ležajeva svih 10 horizontalnih agregata   2005.
2012.
HE Ðerdap 1
Automatizacija oskultacionog sistema brane - šema sistema   2005.
HE Trebinje 1
Ispitivanje stepena korisnosti turbine   2005.
HE Ðerdap I
Monitoring sistem za osmatranje naponskog stanja radnih vrata gornje glave prevodnice   2003.
HE Ðerdap I
Studija naponskog stanja novih radnih vrata srednje glave prevodnice   2003.
HE Ðerdap I
Kompleksno ispitivanje agregata br. 3 za potrebe revitalizacije - Mašinski Fakultet   2003.
HE Ðerdap II
Ispitivanje stabilnog sistema protivpožarne zaštite brodske prevodnice   2003.
HE Vrla 1
Ispitivanje hidrauličkih gubitaka u protočnom traktu - Mašinski Fakultet, Institut “J. Černi”   2001.
HE Perućica
Crna Gora
Ispitivanje prelaznih režima u cilju povećanja snage - Mašinski Fakultet, Institut “J. Černi” - organizator i rukovodilac je Prof. Dr. Aleksandar Gajić   2001.
HE Ðerdap I
Ispitivanje dinamičkog naponskog stanja lopatica rotora - Deconel, Švajcarska,      2000.
HE Ðerdap I
Ispitivanje naponskog stanja radnih vrata uzvodne glave brodske prevodnice   2000.
HE Ðerdap I
Ispitivanje uzroka pojave prslina na stubovima turbinskih statora - Mašinski Fakultet   1998.
HE Perućica
Crna Gora
Kompleksno ispitivanje - Mašinski fakultet, Institut “J. Černi”   1997.
2000.
HE Ðerdap I
Kompleksno ispitivanje agregata br. 1 - Institut “J. Černi”, Mašinski Fakultet   1997.
2000.
HE Ðerdap I
Ispitivanje drenažnih bunara suve galerije   1998.
HE Ðerdap I
Ispitivanje gornjih ležajeva dvokrilnih vrata donje glave brodske prevodn.   1997.
HE Ðerdap I
Ispitivanje slapišta i temeljnog ispusta br. 2 - Institut “J. Černi”   1996.
HE Ðerdap I
Ispitivanje statičkog naponskog stanja zaustavnog lima zatvarača temeljnog ispusta    1996.
HE Bajina Bašta
Ispitivanje Blinde temeljnog ispusta - R.D.A. Co. Beograd   1995.
HE Bajina Bašta
Ispitivanje prelaznih režima reverzibilne HE - R.D.A. Co. Beograd   1994.
HE Bajina Bašta
Ispitivanje slapišta i temeljnog ispusta u lameli XVI i XVII - Institut “J. Černi”   1992.
HE Ðerdap I
Ispitivanje uzroka havarije razdelnog zida brodske prevodnice - Institut “J. Černi”   1992.
HE Zavoj
Garancijsko i eksploataciono ispitivanje na maksimalnom padu - Institut “J. Černi”, Mašinski fakultet   1992.