A.P. Company d.o.o.

Preduzeće za istraživanje, projektovanje i trgovinu

Ispitivanje

A.P. Company d.o.o. raspolaže savremenom opremom za  statičko i dinamičko ispitivanje konstrukcija, sistema i procesa, koja se sastoji iz:
- Dva 16-kanalna akviziciona sistema na bazi  A/D konvertora, desktop računara i odgovarajućeg softvera,
- Jednog osmokanalnog sistema firme HOTTINGER - SPIDER8 sa CATMAN softverom
- Dva 6-kanalna pojačavača HOTTINGER KWS
- Velikog broja davača (sonde/senzori/merne trake itd.) koji omogućava merenje hidrauličkih pritisaka, pomeranja, vibracija, temperatura, nivoa i pre svega naprezanja bilo kakvih konstrukcija.

Merenje i kontrola naponskog stanja uz pomoć mernih traka, ili vibro ekstenzometara bila su glavna tema u velikom broju zadataka. Ispitivanja su vršena na armirano betonskim konstrukcijama, na čeličnim cevovodima,  na velikim čeličnim vratima/zatvaračima brana, na čeličnim polugama ležaja dvokrilnih vrata, na čeličnim stubovima statora Kaplan turbine, na radnim lopaticama Kaplan turbine, itd. Mnoga ispitivanja su vršena pod vodom.